2021

Mo.18.10.202118.40Gebetsgruppe
Di.19.10.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
18.30Eucharistiefeier im Grampen
Do.21.10.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
Fr.22.10.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
Sa.23.10.202117.30Eucharistiefeier
19.00Eucharistiefeier in Albanisch
So.24.10.202108.45Eucharistiefeier
11.00Eucharistiefeier
Mo.25.10.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
17.30Anbetung
18.40Gebetsgruppe
Di.26.10.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
18.30Eucharistiefeier in der Rössligasse
Do.28.10.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
14.30Genesungsgottesdienst, Kath. Kirche Bülach
Fr.29.10.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
13.30Jassnachmittag
Sa.30.10.202117.30Eucharistiefeier
So.31.10.202108.45Eucharistiefeier
11.00Eucharistiefeier HGU-Eröffnungsgottesdienst, Kath. Kirche Bülach
Mo.01.11.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
17.00Anbetung
18.40Gebetsgruppe
Di.02.11.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
18.30Eucharistiefeier im Grampen
Do.04.11.202108.30Rosenkranz
09.15Frauenmesse
Fr.05.11.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
Sa.06.11.202117.30Eucharistiefeier
So.07.11.202108.45Eucharistiefeier
10.00ökum. Gottesdienst, ref. Kirche Bülach
11.00Eucharistiefeier - entfällt
17.00Eucharistiefeier in Kroatisch
Mo.08.11.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
10.30Bibel lesen
17.30Anbetung
18.40Gebetsgruppe
Di.09.11.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
18.30Eucharistiefeier in der Rössligasse
Do.11.11.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
10.00Cantiamo zusammen
17.30Rosenkranz für Verstorbene
Fr.12.11.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
Sa.13.11.202112.30Jassmeisterschaft Männerverein
17.30Eucharistiefeier
So.14.11.202108.45Eucharistiefeier
11.00Eucharistiefeier
Mo.15.11.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
17.30Anbetung
18.40Gebetsgruppe
Di.16.11.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
18.30Eucharistiefeier im Grampen
Do.18.11.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
Fr.19.11.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
Sa.20.11.202117.30Eucharistiefeier
So.21.11.202108.45Eucharistiefeier
11.00Eucharistiefeier
17.00Eucharistiefeier in Kroatisch
Mo.22.11.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
17.30Anbetung
18.40Gebetsgruppe
Di.23.11.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
18.30Eucharistiefeier in der Rössligasse
Do.25.11.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
Fr.26.11.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
Sa.27.11.202117.30Eucharistiefeier
19.00Eucharistiefeier in Albanisch
So.28.11.202108.45Eucharistiefeier
11.00Eucharistiefeier
Mo.29.11.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
18.40Gebetsgruppe
Di.30.11.202108.30Rosenkranz
09.15Eucharistiefeier
18.30Eucharistiefeier im Grampen